حوزه های فعالیت کار و اندیشه

پزشکی و دارويی

واحد پزشکی دارویی، تامین کننده داروهای درمان بیماران صعب العلاج سرطانی، هموفیلی، نقص ایمنی، نارسایی کلیوی و دیالیز، ارتوپدی، انتقال خون و مراقبت های ویژه بیهوش است. این بخش در حال حاضر در قالب واحدهای ذیل فعالیت دارد: بیولوژیک، تغذیه وریدی، انکولوژی، دیالیز صفاقی، ارتوپدی، همودیالیز، بیهوشی و دیالیز حاد

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.