Menu

تعميرات پيشگيرانه

تعميرات پيشگيرانه

   در مديريت تعميرات دستگاهها و ماشين‌آلات معمولاً دو روش وجود دارد :

   روش اول اين كه هيچ توجهي به دستگاه نگردد و فقط در موقع خرابي و اشكال ، دستگاه  مورد تعمير و تصحيح قرار گيرد كه به اين نوع تعميرات «تعميرات اصلاحي» اتلاق مي‌گردد .

   روش ديگر اين كه تعميرات از قبل برنامه‌ريزي شده‌اي براي دستگاه تدوين شده باشد ؛ به نحوي كه دستگاه در تمام عمر عملياتي خود ، ‌در شرايط مناسبي نگهداري گردد كه به اين روش «تعميرات پيشگيرانه» يا Preventive Maintenance مي‌گويند.

    تا وقتي كه ماشين‌آلات و دستگاهها جديد و نو مي‌باشند «تعميرات اصلاحي» هزينه كمي دربردارند و اقتصادي‌تر به نظر مي‌رسند ؛ اما با گذشت زمان ، احتمال وقوع خرابي ها  و تعداد آنها افزايش يافته ، به طوري كه استفاده از دستگاه دردسرآفرين گشته و علاوه بر آن عمر مفيد دستگاه به شدت كاهش مي‌يابد.

    با اعمال تعميرات پيشگيرانه فرسودگي طبيعي و تغييرات عملياتي كه در اثر كاركرد به دستگاه تحميل مي‌گردد با برنامه اي مشخص ، معين و مدون تحت كنترل ونظارت قرار مي‌گيرد ؛ بدين ترتيب دستگاه به طور تناوبي و بر اساس قواعد تعريف شده ، بازرسي و تست و تنظيم مي‌گردد ؛ لذا به طور فعال و دائمي ، از به وجود آمدن خرابي و نقص در مدت كاركرد دستگاه جلوگيري به عمل مي‌آيد و به طور كنترل شده، فرسودگي دستگاه به حداقل ممكن كاهش مي‌يابد.

   اين نوع برنامه‌ريزي و مديريت تعميرات ، شامل «بازرسي تعميرات» كه به صورت ماهانه بوده و همچنين «بازديد كلي» كه به تناوب انجام مي‌پذيرد، مي باشد .

اين نوع سيستم،تعميرات ،‌كارآيي و راندمان دستگاه را افزايش داده ‌و از بروز مشكلات جدي جلوگيري به عمل آورده و اثرات بلند مدت آن درنهايت صرفه جويي اقتصادي خواهد بود .

     شكل زير تفاوت دو روش تعميرات پيشگيرانه و اصلاحي را بررسي نموده است ؛ علاوه بر آن ، اين سيستم باعث صرفه جويي در مصرف انرژي نيز گرديده و بخصوص براي مصرف كنندگاني كه سيستم جذبي را به دليل كاهش مصرف انرژي انتخاب مي‌نمايند ، موجب  تاثيرات چشمگيري در صرفه‌جويي هزينه سرانه مصرف انرژي خواهد شد .

مزاياي تعميرات پيشگيرانه

سهل انگاري و عدم توجه متناوب در نگهداري دستگاه طبيعتاً در عملكرد آن تاثير منفي گذاشته و عمر مفيدآن را كاهش مي دهد ؛ به طوري كه حتي در صورت بروز مشكلات جدي ، امكان دارد عمر مفيد دستگاه به نصف كاهش يابد !

مزاياي اين روش تعميرات به شرح زير مي‌باشد :

1- بودجه تعميرات

    در تعميرات دوره‌اي بودجه تعميرات قابل پيش‌بيني و مشخص است و به طور ساليانه تعيين گرديده و به سادگي در برنامه بودجه ساليانه منظور مي گردد.

2- راندمان دستگاه

    بازرسي و كنترل دائمي دستگاه باعث مي‌گردد كه همواره با راندمان مناسبي كار كرده و ضمن تامين درجه حرارت مطلوب ، در مصرف انرژي صرفه‌جويي به عمل آيد .

3- افزايش عمر مفيد دستگاه

تعميرات دوره‌اي باعث تشخيص به موقع خرابي‌ها و جلوگيري از به وجود آمدن آنها گرديده و با كشف به موقع نواقص و تصحيح آنها از حاد شدن مشكلات جلوگيري به عمل آورده و لذا عمر مفيد دستگاه افزايش مي‌يابد.

4- افزايش ضريب اطمينان

تعميرات دوره‌اي باعث حصول اطمينان از كاركرد صحيح و دائمي دستگاه و تامين درجه حرارت مطلوب و مناسب به طور دائمي ‌گرديده و شرايط اطمينان بخش و بدون دغدغه‌اي را فراهم مي سازد.

رنج كامل خدمات :

تعميرات و برنامه ريزي خدمات چيلرهاي جذبي نياز به كارشناساني دارد كه داراي مهارت هايي كه از طرف متخصص تراز اول اين تكنولوژي توصيه مي گردد، باشند و با توجه به تجربيات طولاني خود قادر به تشخيص دقيق و سريع اشكالات گردند.طبيعتاً اين مهارت هاي  پيشرفته و قابليت هاي قضاوت صحيح يك شبه حاصل نمي گردد! شركت Ebara و            نمايندگي هاي آن در سراسر دنيا ، خدمات بعد از فروش را به عنوان يكي از تعهدات سازنده تلقي نموده ودر اين جهت شبكه وسيعي از مديريت تعميرات و مراكز كنترل آن متشكل از پرسنل متخصص و با تجربه، را احداث نموده است كه نيازهاي مربوطه را برآورده مي سازد  و در صورت بروز اشكال درچيلرها ، تعميرات مورد نياز به سرعت انجام مي پذيرد.

كليه خدمات طي قرارداد تعميرات و نگهداري به مشتريان ارائه مي گردد و در اين راستا ، بازديدهاي متناوب از دستگاه و رسيدگي به موقع به اشكالات غيرمحسوس دستگاه باعث كاركرد دائمي و بدون توقف گرديده و عمر مفيد دستگاه را افزايش خواهد داد .

مشخصات قرارداد تعميرات و نگهداري چيلرهاي جذبي ابارا به شرح زير مي باشد :‌

1-   راه اندازي دستگاه در ابتداي هر فصل گرمايشي و سرمايشي          

2-   تعميرات مكانيكي و الكتريكي دستگاه در طول فصل                               

3-   آزمايش و تست عملكرد دستگاه

4-   بازرسي متناوب در حين كاركرد دستگاه و يا در زمان خاموش بودن آن در زمستان

5-   نمونه گيري از محلول ليتيم برمايد و آزمايش شيميايي آن به منظور تنظيم قليائيت و ماده ضدخورندگي

6-   بازرسي تاسيسات جانبي مربوط به چيلر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهينه نمودن آنها

7-   حضور سريع و به موقع در محل در صورت بروز اشكال و تماس مشتري و ...

قدرت عملياتي ماشين ها و دستگاه ها به مرور زمان تقليل مي يابد؛ مديريت صحيح تعميرات و نگهداري و اعمال تعميرات پيشگيرانه مانند ترمزي براي كاهش سرعت اين فرسودگي طبيعي مي باشد .

 

 Overhaul و يا تعميرات كلي:

ساختار چيلرهاي جذبي به صورت بسته (‌Hermetic) مي باشد ؛ بدين صورت كه در حالت عادي دسترسي به قطعات داخلي آن ميسر نيست ؛ لذا علاوه بر تعميرات دوره اي ساليانه، هر 5 سال يك بار مي بايست وكيوم دستگاه شكسته و محلول آن تخليه شود و كليه قطعات داخلي چيلر از جمله ياطاقان پمپ ها ، سوئيچ هاي حدي و ديافراگم شيرها بازرسي گردد؛ به اين نوع تعميرات تعميرات كلي يا ‌Overhaul گفته مي شود.

طول عمر خدماتي دستگاه رابطه تنگاتنگي با انجام تعميرات دوره اي ماهيانه ،‌ساليانه و همچنين اجراي تعميرات كلي ( Overhaul ) كه چندين سال يك بار انجام مي پذيرد، دارد .

منحني زير ، رفتار اقتصادي چيلر و اثر اجراي تعميرات كلي را در طول عمر كاركرد آن نشان مي دهد؛ در صورت اجراي به موقع تعميرات كلي مي توان فرض نمود كه از سوراخ شدن لوله ها جلوگيري به عمل آمده ، پمپ هاي محلول و مبرد به طور ناگهاني از حركت باز نمي ايستند، ميزان وكيوم دستگاه تثبيت گشته و از عدم نشت هوا به داخل دستگاه اطمينان حاصل مي گردد؛ لذا خورندگي سطوح داخلي دستگاه به حداقل ممكن كاهش مي يابد ؛ موارد فوق متضمن تداوم كاركرد دستگاه است.

                 
                             

نمونه هايي از عدم اجراي به موقع تعميرات پيشگيرانه : مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net