صنایع آشامیدنی

بخش ماشین آلات صنایع آشامیدنی، تامین کننده تجهیزات مورد استفاده در صنايع آشاميدنی همانند طراحی و ساخت ماشين آلات، طراحی و ساخت كارخانجات توليد و بازیافت گاز كربنيک و طراحی و ساخت سيستم های تصفيه آب برای فرآیندهای غذايی است.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.