صنایع دارویی

بخش ماشین آلات صنایع دارویی، تامین کننده تجهیزات توليد محلول های دارويی همانند سيستم های آب سازی، آب مقطرگيری، مولد بخار استريل، استریلایزرهای صنعتی (اتوکلاو)، ماشین شستشو، ماشین های پرکن محلول ها ، طراحی و ساخت مخازن ذخیره سازی و عمل آوری محلول های دارویی و ... است.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.