صنایع دارویی

بخش ماشین آلات صنایع دارویی، تامین کننده تجهیزات توليد محلول های دارويی همانند سيستم های آب سازی، آب مقطرگيری، مولد بخار استريل، استریلایزرهای صنعتی (اتوکلاو)، ماشین شستشو، ماشین های پرکن محلول ها ، طراحی و ساخت مخازن ذخیره سازی و عمل آوری محلول های دارویی و ... است.

داروسازی ثامن

دو دستگاه آب مقطرگیر
بیشتر

شیراز سرم

سیستم کامل تصفیه آب به ظرفیت 10 متر مکعب در ساعت سیستم ذخیره، توزیع و ضدعفونی مربوط به لوپ آب خالص یک دستگاه آبمقطر گیر سیستم ذخیره، توزیع و استرلیزاسیون لوپ آب مقطر سیستم توزیع بخار استریل (PS) تجهیزات کامل بخش ساخت محلول
بیشتر

داروسازی حکیم

یک دستگاه اتوکلاو بخار (آزمایشگاهی)
بیشتر

موسسه تحقیقات آفات و بیمار یهای گیاهی

ده دستگاه اتوکلاو بخار (آزمایشگاهی)
بیشتر

پالایشگاه پلاسمای خون

یک دستگاه اتوکلاو بخار
بیشتر

عرفان دارو

یک دستگاه اتوکلاو بخار
بیشتر

داروسازی شهید قاضی

یک دستگاه اتوکلاو بخار
بیشتر

کیمیدارو

یک دستگاه اتوکلاو بخار
بیشتر

داروسازی دانا

دو دستگاه اتوکلاو بخار
بیشتر

داروپخش

دو دستگاه اتوکلاو آب داغ
بیشتر
Page 2 of 3123
Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.