عملکرد مافلر (Muffler) در سیستم‌ های تبریدی مانند چیلرها و VRFها

عملکرد بیشتر کمپرسورها پیوسته نبوده و با توجه به مکانیزم تراکم آن‌ ها معمولا به صورت پالسی است؛ مانند کمپرسورهای رفت و برگشت و اسکرال که همواره در حال متراکم‌ کردن بسته‌ های مختلف گاز هستند. پالس‌ های گاز خروجی از کمپرسور دارای نوسان و موج بوده و باعث ایجاد صدا و ارتعاش می‌ شود. در کنار آزار دهنده بودن، این عوامل می‌ توانند باعث کاهش عمر مفید کمپرسور و سایر اجزا سیستم تبرید شوند، به همین دلیل باید از تجهیزی با نام مافلر[1] برای دمپ کردن و یا حذف موج‌ ها نوسانات بهره برد. در شکل 1 نمونه یک مافلر ارایه شده است.

[1] Muffler

شکل 1. نمونه یک مافلر

همان‌ طور که گفته شد مافلر جریان خروجی موجی و نوسانی ایجاد شده در خروجی کمپرسور را به جریان تقریبا یکنواخت تبدیل می‌ کند. با توجه به عملکرد مافلر در حذف صداها با عنوان خفه کن (Silencer) هم  شناخته می‌ شود. در شکل 2 نمودار  فشار -زمان برای جریان ورودی به یک مافلر و خروجی از آن نمایش داده شده است.

شکل 2. نمودار فشار-زمان جریان ورودی به مافلر و خروجی از آن

خط منحنی مربوط به فشار واقعی خروجی از کمپرسور (ورودی به مافلر) بوده و خط صاف مربوط به جریان خروجی از مافلر است. باید توجه داشت که موج‌ های ایجاد شده در زمان بسیار کوتاهی (50 تا 60 موج در هر ثانیه) تشکیل می‌ شوند به همین دلیل شاید ماهیت موجی جریان به صورت عادی قابل تشخیص نباشد. در داخل مافلر‌ها معمولا پره‌ ها و سوراخ‌ هایی وجود دارد تا بتوانند به عنوان صدا خفه‌ کن و موج‌ گیر عمل کنند. البته باید دقت داشت که تا مافلر به درستی و در جای مناسبی نصب شده باشد تا باعث گیر افتادن مقدار زیادی روغن در اثر کاهش سرعت گاز نشود. روغن باید بتواند از مافلر عبور کرده و مسیر خود را طی کند. در طراحی مافلر برای جلوگیری از گیر افتادن روغن اقدامات مختلفی شامل خارج از مرکز قرار دادن خروجی و ورودی، تعبیه سوراخ در تیغه‌ ها و… در نظر می‌ گیرند.

مافلرها معمولا برای حذف موج‌‌ ها و نوسان‌ های موجود در مبرد داغ خروجی از کمپرسورها مورد استفاده قرار می‌ گیرند به همین دلیل در خروجی کمپرسور نصب می‌ شوند. در بعضی از کمپرسورها مافلر در داخل خود کمپرسور قرار می‌ گیرد. باید دقت شود تا مافلر در مکان مناسبی از سیستم و به درستی نصب شود، نصب نامناسب می‌ توان صدا و ارتعاش را افزایش داده و مانع از جریان مناسب روغن در سیستم می‌ شود. در شکل 3 شماتیکی از نصب مافلر بعد از کمپرسور به صورت عمودی ارایه شده است.

شکل 3. شماتیک نصب مافلر بعد ازکمپرسور

در میان کمپرسور‌های مختلف مورد استفاده در تهویه مطبوع و تبرد، کمپرسور سیلندر پیستونی به دلیل ماهیت پالسی عملکرد آن بیشترین نیاز را به مافلر دارد. کمپرسورهای اسکرو، روتاری و اسکرال هم به مافلر نیاز دارند اما کمپرسورهای سانتریفیوژ به دلیل عملکرد پیوسته به مافلر نیاز ندارند.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.