معرفی داروی آندوکسان کمپانی بکستر

کمپانی بکستر، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی در دنیا می باشد که از بدو تاسیس تاکنون با هدف افزایش کارایی و امنیت درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران قدم های استواری در زمینه درمان بیماران هموفیلی و مبتلایان به نقص سیستم ایمنی، سرطان و غیره برداشته است...

كمپانی بكستر، يكی از بزرگ ترين توليدكنندگان محصولات دارويی و تجهيزات پزشكی در دنيا می باشد كه از بدو تأسيس تاكنون با هدف افزايش كارايی و امنيت درمان و بهبود كيفيت زندگی بيماران قدم های استواری در زمينه درمان بيماران هموفيلی و مبتلايان به نقص سيستم ايمنی، سرطان و… برداشته است.
شركت كاروانديشه طی سال ها همکاری با کمپانی بکستر برخی از مهم ترین داروهای خاص و حیاتی را به شبکه دارویی کشور وارد نموده و توانسته کاملا اعتماد پزشکان متخصص و بیماران مبتلا را جذب نماید.
در ادامه به معرفی یکی از این داروها به نام اندوکسان می پردازیم.
داروی اندوكسان
حدود 50 سال است كه اين دارو به عنوان مؤثرترين داروی ضد سرطان در دنيا شناخته شده و مورد استفاده قرار می گيرد. اندوكسان نام تجاری كمپانی بكستر برای داروی سيكلوفسفاميد می باشد. سيكلوفوسفامايد يك داروی سايتو توكسيك است (دارويی كه از رشد سلول های بدخيم جلوگيری می نمايد) كه به تنهايی و يا همراه با ديگر داروها در درمان انواع سلول های سرطانی استفاده می شود.
كار و انديشه داروی اندوكسان را در اشكال مختلف 200mg (تزريقی)، 500mg (تزريقی) و 50 ميلي گرمی(قرص) به ايران وارد می نمايد.
در حال حاضر از اين دارو، در مراكز درمانی كشور، به شكل گسترده ای برای درمان لوسمی ( سرطان خون)، لنفوم هوجگين و غيرهوجگين، سـرطان تخمـدان، پستـان و ريه، بيماري های خودايمنی و سركوب سيستم ايمنی قبل از انجام پيوند عضو استفاده می شود.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.