نسل جدید چیلرهای ژئوکلیما با کندانسورهای استوانه‌ ای و اواپراتورهای غوطه‌ ور آبشاری

چیلرهای سری جدید کمپانی ژئوکلیما به نام Circlemiser به لطف بهره گیری از کندانسورهای استوانه‌ ای (مدور) میکروکانال توانسته‌ اند در مقایسه با کندانسورهای مرسوم، 45% سطح انتقال حرارت را افزایش دهند. این طرح منحصر به فرد و نوآورانه که توسط گروه تحقیق و توسعه کمپانی ژئوکلیما طراحی شده است قادر به افزایش ظرفیت انتقال حرارت کندانسور و در نتیجه کاهش دمای کندانس و اپروچ می‌ باشد. با بهره بردن از این کندانسورهای ابتکاری بدون افزایش سطح مقطع و فضای اشغالی بازدهی چیلرها به طور محسوس افزایش می‌ یابد.  

در شکل زیر شماتیک یک چیلر نسل جدید و کندانسور استوانه‌ ای ارائه شده است.

-اواپراتورهای غوطه‌ ور آبشاری (Cascade flooded evaporators)

 چیلرهای سری Circlemiser مجهز به اواپراتورهای غوطه‌ ور آبشاری بوده و می‌ توانند اختلاف دمای (دلتا t) بین دمای تبخیر و دمای خروجی سیال را کاهش دهند. چیدمان آبشاری دمای تبخیر را افزایش داده و به طور هم زمان باعث کاهش مصرف انرژی می‌ شود. با بهره گیری از این نوع کندانسورها، ژئوکلیما موفق شده است تا بازدهی چیلرهای توربوکر (بدون روغن) خود را افزایش دهد.

-طراحی منحصر به فرد

چیلرهای سری Circlemiser با بهره‌ گیری از کمپرسورهای توربوکر (بدون روغن) و کندانسورهای استوانه‌ ای توانسته‌ اند به بیش‌ ترین بازدهی ممکن برسند. در واقع تمایز چیلرهای سری Circlemiser با چیلرهای توربوکر معمولی (سری Turbomiser) در طراحی استوانه‌ ای کندانسورها و نصب اواپراتورهای غوطه‌ ور آبشاری است. در زیر می‌ توان تصویری از یک چیلر سری جدید Circlemiser را ببینید.     

                                                       

%15 بازدهی سرمایشی بیش‌ تر

با مقایسه چیلرهای سری Circlemiser با چیلرهای توربوکر عادی (سری Turbomiser) در شرایط AHRI/EUROVENT و ظرفیت برابر (با تعداد کمپرسورهای برابر از یک مدل و ظرفیت مشابه) می‌ توان دید که EER تا 9.5% در دستگاه‌ های با یک کمپرسور و تا 15% در دستگاه‌ های چند کمپرسوره افزایش می‌ یابد. در شکل زیر مقایسه‌ ای بین چیلرهای اسکرو، توربوکر معمولی (سری Turbomiser) و سری Circlemiser برای دو ظرفیت مصرفی متفاوت 300 کیلووات و 900 کیلووات انجام شده است. همان‌ طور که در شکل زیر دیده می‌ شود، توان مصرفی در هر سه حالت یکسان می‌ باشد ولی بار سرمایی تولیدی در چیلرهای سری Circlemiser به طور محسوس از دو سری دیگر بیش‌ تر است. بنابراین چیلرهای سری Circlemiser بازدهی بالاتری داشته و هزینه جاری را به طور محسوس کاهش می‌ دهند.

از مقایسه چیلرهای سری Circlemiser با چیلرهای سری Turbomiser با سیستم آدیاباتیک تبخیری در شرایط رطوبت نسبی 50% می‌ توان دید که دو سیستم بازدهی برابری دارند. البته این در حالی است که در چیلرهای سری Circlemiser به دلیل عدم داشتن سیستم اواپراتیو کولینگ نیاز به پرداختن هزینه‌ های اضافه مربوط به این سیستم و هزینه‌ های نگهداری آن نیستید. بنابراین چیلرهای سری Circlemiser را می‌ توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای سیستم‌ های آدیاباتیک تبخیری مخصوصا در شرایطی که امکان استفاده از آن وجود ندارد به کار برد.

چیلرهای سری Circlemiser در چیلرهای با کمپرسور توربوکر و برای هر دو نوع مبرد R134a و HFO1234ze قابل ارائه است.

وب سایت ژئوکلیما

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.