چـای سبـز و لاغـری، واقعیت یا تبلیغات

از جمله عادات غذایی موثر در حفظ وزن مناسب و دور کمر ایده آل نوشیدن منظم چای به ویژه چای سبز می باشد، زیرا چای سبز حاوی آنتی اکسیدان های قوی می باشد. کاتچین ها مولکول هایی با قدرت آنتی اکسیدانی بالا هستند که به ویژه در ترکیبات چای سبز وجود دارند...

چاقی از مهم ترين مشکلات سلامتی در قرن اخير است که با تغيير سبک زندگی به سمت صنعتی شدن رو به افزايش است. عوامل ژنتيکی و محيطی بسياری در افزايش وزن دخيل هستند، بنابراين کنترل آن با يک مداخله و بدون رويکرد طولانی مدت بعيد به نظر می رسد. کليدی ترين عامل در اضافه وزن عدم تعادل بين انرژی دريافتی با انرژی مصرفی طی فعاليت های روزانه می باشد.
افزايش توده چربی بدن به مرور زمان رخ می دهد. عوامل متعدد غذايی و دارويی به منظور کاهش اضافه وزن مورد استفاده قرار گرفته اند که موثر بر اشتها، جذب مواد مغذی و گرمازايی بوده اند، از اين رو پيدا کردن عوامل تنظيم کننده تعادل انرژی می توانند نقش به سزايی در کاهش اين مشکل داشته باشند. از جمله عادات غذايی موثر در حفظ وزن مناسب و دور کمر ايده آل نوشيدن منظم چای به ويژه چای سبز ميباشد، زيرا چای سبز حاوی آنتی اکسيدان های قوی می باشد. کاتچين ها مولکول هايی با قدرت آنتی اکسيدانی بالا هستند که به ويژه در ترکيبات چای سبز وجود دارند.

 چای سبز

چای سبز فرآورده تخمير نشده از برگ های گياهی با نام علمی Camellia sinensis و مهم ترين ماده موثر در چای سبز ماده ای به نام كاتچين با خواص سلامت بخشی می باشد. علاوه بر اين، مقدار قابل ملاحظه ای از كافئين، در چای سبز موجود است. يک فنجان 250 ميلی گرمی چای سبز حاوی 100-50 ميلی گرم کاتچين و 40-30 ميلی گرم کافئين می باشد، البته مقدار گياه مورد استفاده، زمان دم کشيدن و دمای آب عوامل موثر در ميزان مواد موثره چای سبز هستند.

چای سبز و اثر ضد چاقی آن

در دهه گذشته کارآزمايی های بالينی کوچک صورت گرفته حاکی از اثر ضد چاقی چای سبز در مقادير 1200-270 ميلی گرم در روز می باشند که آناليز حاصل از 11 مطالعه انجام شده نشان می دهد که در صورت مصرف منظم چای سبز حدود 31/1 کيلوگرم از وزن بدن کاهش می یابد، البته نمی توان نقش دريافت کالری روزانه را کتمان کرد. در صورتی که دريافت کالری روزانه افزايش يابد مسلما تاثير کاهش وزن چای سبز ناچيز خواهد بود.

چای سبز از طریق چند مکانیسم موجب کاهش بافت چربی بدن و در نتیجه کاهش وزن می‌‌شود.

۱- افزایش مصرف انرژی 
سيستم عصبی سمپاتيک نقش مهمی در تنظيم مصرف انرژی و چربی سوزی دارد. موادی که محرک ترشح نوعی هورمون موثر بر سوخت و ساز هستند موجب تحريک اعصاب سمپاتيک و افزايش مصرف انرژی و نيز افزايش اکسيداسيون چربی می شوند. تحقيقات نشان داده اند که کاتچين های چای سبز موجب طولاني شدن تاثير اعصاب سمپاتيک بر مصرف انرژی می شوند. همچنين کافئين موجود در چای سبز موجب افزايش چربي سوزی می شوند، به همين دليل کافئين و کاتچين های چای سبز هماهنگ باهم، در ممانعت از افزايش وزن بدن دارند.

۲- تغییر متابولیسم چربی
هورمون های دخيل در چربی سوزی تحت تحريک کاتچين های چای سبز موجب تغيير متابوليسم بافت چربی و تحريک چربی سوزی در بافت های محيطی شامل بافت چربي، کبد و عضله اسکلتی می شود و در نتيجه موجب افزايش آزادسازی اسيدهای چرب به خون و نيز تنظيم افزايشی متابوليسم چربی کبدی می شود. مصرف منظم چايی سبز موجب افزايش چربی سوزی در اکثر بافت های ذخيرهای چربی می شود.

۳- مهار اشتها
مواد موثره چای سبز به علت افزايش اکسيداسيون اسيدهای چرب کبدی و افزايش محتوای چربی داخل سلولی موجب کاهش اشتها می شوند. گرچه در برخی تحقيقات صورت گرفته تفاوت معنی داری در ميزان اشتهای گزارش شده توسط افراد همراه و بدون چای سبز وجود نداشته که احتمالا به علت اثرات تدريجی اين ماده در کاهش اشتها و تفاوت در ميزان تغيير اکسيداسيون اسيدهای چرب آزاد افراد شرکت کننده می باشد.

۴- کاهش جذب مواد غذایی
اين مکانيسم از مهم ترين مسيرهای تغيير متابوليسم ناشی از مصرف چای سبز می باشد، به طوری که بر اساس تحقيقات آزمايشگاهی صورت گرفته مواد موثره چای سبز می توانند موجب کاهش سطح آنزيم های تجزيه کننده ی گلوکز شوند. تحقيقات سلولی حاکی از تاثير به سزای چای سبز در کاهش برداشت گلوکز از غشای روده و نيز کاهش انتقال وابسته به سديم آن می باشد، البته زمان مصرف چای سبز در تغيير متابوليسم گلوکز در روده موثر است به طوری که تجويز کاتچين هاي چای سبز يک ساعت قبل از خوردن غذای غني از گلوکز، موجب کاهش به سزايی در گلوکز خون مي شود.
به همین منوال، چای سبز می‌‌تواند موجب کاهش تجزیه چربی‌ها در روده و افزایش دفع چربی‌ها از طریق مدفوع شود. علاوه براین، چای سبز موجب مهار آنزیم‌های لیپاز معدی و پانکراسی می‌‌شود.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.