کنگره انجمن نفرولوژی ایران

کنگره انجمن نفرولوژی ایران که در غالب دو کنگره بین المللی و سالیانه برگزار می گردد، در تاریخ 25-26 مهر ماه سال جاری به صورت سالیانه و با عنوان دیابت و نفوپاتی دیابتی در هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار گردید. در این کنگره اساتید فوق تخصص نفرولوژی، پرستاران بخش نفرولوژی و دیالیز بیمارستان ها و اکثر شرکت هایی چون، سیناژن، فایزر، ابوت، آستلاس، عبیدی، سانوفی، نوارتیس، زهراوی، فرزینیوس و پویش دارو که در زمینه نفرولوژی فعالیت دارند، حضور به هم می رسانند.

شرکت کارو اندیشه به عنوان نماینده شرکت Baxter همانند سال های گذشته در این کنگره حضور فعال داشت و محصولات خود در فیلد نفرولوژی اعم از دستگاه (CRRT Prismaflex)، دستگاه همودیالیز AK98 و محلول دیالیز صفاقی( Icodextrin 7% Extraneal) را به نمایش گذاشت.

نمایندگانی از شرکت ثامن نیز به عنوان شرکت تولید کننده ی محلول های دیالیز صفاقی نیز در غرفه شرکت کار و اندیشه حضور به هم رساندند و پاسخ گوی پزشکان و پرستاران در زمینه محلول های دیالیز صفاقی بودند.

سرکار خانم دکتر شهناز اتابک، نفرولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز سخنرانی ای با عنوان “آیا دیالیز صفاقی انتخاب مناسبی در بیماران دیابتیک نفروپاتی است؟”داشتند که به نقش دیالیز صفاقی در درمان بیماران نارسایی کلیه ناشی از دیابت اشاره کردند و به شدت از این روش درمانی و نقش آن در درمان بیماران دیابتی حمایت کردند.

در پایان جلسه به سوالات اساتید و شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.