سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در قزوین با حضور شرکت‌ های همکار، دانشجویان، اساتید و شرکت کارواندیشه به‌ عنوان حامی کنفرانس در تاریخ 96/12/10 برگزار گردید. در این کنفرانس شرکت کارواندیشه اقدام به ارائه‌ی سخنرانی در دو بخش مجزا کرد. در بخش اول سخنرانی به موضوع آشنایی با سیستم VRF، توجیه اقتصادی و مزایا ومعایب آن از جنبه‌ های مختلف پرداخته شد. با توجه به حساسیت سیستم VRF به نصب و‌ عدم وجود اطلاعات مناسب در این زمینه، د‌ر این سخنرانی تمام مباحث مربوطه به‌ خوبی تشریح شد تا به‌ وسیله‌ی آن بتوان قدمی کوچک در آشنا نمودن فعالان حوزه‌ی تاسیسات با سیستم VRF و مزایا و معایب آن برداشت.

در بخش دوم سخنرانی نیز به دیگ‌ های چگالشی، تکنولوژی آن‌ ها و توجیه اقتصادی آن در شرایط ایران پرداخته ‌شد.

وب سایت بوش

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.