خطوط پرکنی بطری‌ های شیشه‌ ای یک بار مصرف یا رفت‌ و برگشتی

با توجه به مزیت بطری‌ های شیشه‌ ای در حفظ کیفیت محصول، بازار مصرف کماکان خواهان این نوع بسته بندی می باشد. این خطوط به دو بخش گردشی و یک بار مصرف دسته‌ بندی می‌ شوند. ماشین آلات اصلی در خطوط گردشی عبارتند از تخلیه سبد، سبدشوی، بطری شوی، پرکن و دربند، سبدزن، پالتایزر و تسمه نقاله‌ های مربوطه. در خطوط یک بار مصرف نیز ماشین‌ آلات اصلی شامل دی-پالتایزر بطری خالی، آب کشی‌ و‌ پرکن‌ و‌ دربند، لیبل‌ زن، بسـته‌ بندی‌ شرینک، پالتایزر و تسمه نقاله‌ ها می‌ باشد.

حداقل ظرفیت تولید خطوط پرکن بطری شیشه‌ ای ساخت کمپانی KHS معادل 24.000 بطری‌ در‌ساعت است.

تعدادی از خطوط شیشه درحال‌ کار در ایران عبارتند از:

  • خط پرکن ماالشعیر با ظرفیت‌ 48.000 بطری در ساعت در شرکت بهنوش ایران

  • خط پرکن ماالشعیر با ظرفیت‌های 30.000 بطری در ساعت در شرکت بهنوش ایران

  • خط پرکن ماالشعیر با ظرفیت 26.000 بطری در ساعت در شرکت کیلوس

  • خط پرکن نوشابه گازدار با ظرفیت 30.000 بطری در ساعت در شرکت دزنوش

  • خط پرکن نوشابه گازدار با ظرفیت 24.000 بطری در ساعت در شرکت زمزم مشهد

  • خط پرکن ماالشعیر و آبمیوه با ظرفیت 28.000 بطری در ساعت در گروه تولیدی عالیس

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.