خطوط پرکنی بطری‌ های PET

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از بطری PET در صنایع آشامیدنی، کمـپانی KHS هم طیف کامل این ماشـین‌ آلات را ارائه می‌ نمــاید.

مـاشـین‌ های بــادکن بطری، آب کشی ‌و‌ پــرکن ‌‌و‌‌ دربـنــد، لیبل‌ زن، بسـته‌ بنـدی‌ شـرینک، پالتـایزر و تســمه‌ نقــاله‌ های هوایی و زنجیری، تجهیزات عمده خطوط PET بوده و امکان بلوک‌ سازی برخی از ماشین‌ ها نیز فراهم است که بلوک

« بادکن + پرکن + دربند » یا « بادکن + پرکن + دربند + لیبل‌زن » و یا « شرینک + دسته‌زن» از آن جمله هستند.

خطــوط پـرکنـی PET به بخـش‌ هــای تمیـز (Hygiene)، فوق تمـیز (Ultra Clean)، پـرکـنی داغ (Hot Fill) و استــریل (Aseptic) قابل دسته‌بندی هستند.

ظرفیت تولید ماشین‌آلات KHS در بخش‌ های تمیز، فوق تمیز، پرکنی داغ حداقل 12.000 و حداکثر 80.000  بطری در ساعت است که این میزان برای خطوط استریل خطی تا حداکثر 24.000 و برای خطوط استریل چرخشی تا حداکثر 36.000 بطری در ساعت می‌ باشد.

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.