چیلر جذبی دو اثره بخار مدل RCW

اين دسته از چيلرها در مكان‌ هايی هم چون نيروگاه ها پالايشگاه، پتروشيمی­‌ ها، بيمارستان ها و….كه قبلا دارای ديگ توليد بخار و تجهيزات مرتبط با آن هستند يا بايد نصب نمايند، استفاده می­ شود. در غير اين اين صورت توليد بخار و استفاده از آن برای منبع تغذيه چيلر كاملا غير اقتصادی است و فضای زيادی را اشغال كرده و هزينه­‌ های نگهداری بالايی را به مصرف كننده تحميل می نمايد.

 جدول انتخاب چیلر مدل RCW

وب سایت ابارا

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.