دیواری VRF

قابليت‌ های دستگاه
  • پنل قابل نظافت

  • پيش ‌گيری از هوای سرد

  • نمايشگر LED

  • راه اندازی مجدد خودکار

  • شناسايی خودکار

  • حس گر حضور افراد

چرخش اتوماتيک دمپرها

چرخش اتوماتيک دمپرها گردش هوای مناسب را در محيط ايجاد می ‌نمايد.

تعميرات آسان

براي ساده کردن دسترسی می ‌توان قاب جلويی را باز کرد.

نصب آسان

قابليت اتصال لوله از جهات مختلف: چپ/ راست/ پشت

سينی ‌های نصب جديد برای سهولت در نصب و پايداری بيش ‌تر

 وب سایت بوش

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.