سیستم آب مقطر گیری چند ستونه

دستگاه های سری MS-HPS که منطبق با آخرین استانداردهای USP,EP,JP می باشد قابلیت تولید آب مقطر با ظرفیت 60 تا 12000 لیتر در ساعت را دارد و تا ظرفیت 22000 لیتر در صورت در خواست مشتری قابل ارائه می باشد.

سری جدید آب مقطرگیر STILMAS تلفیقی از جریان آبشاری باریک آب “Thin Falling Film” و بهره گیری از چند ستون تقطیر می باشد که با  افزایش تعداد ستون ها میزان مصرف بخار صنعتی و آب خنک کننده به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. در دستگاه مدرن آب مقطرگیری چند ستونه STILMAS کاهش Endotoxin به میزان یک میلیون مرتبه (6log)  کم تر از آب تغذیه خواهد بود.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.