سیستم آب مقطر گیری چند ستونه

دستگاههای سری MS-HPS  که منطبق با آخرین استانداردهای USP,EP,JP میباشد  قابلیت تولید آب مقطربا ظرفیت 60 تا 12000 لیتر در ساعت رادارد و تا ظرفیت 22000 لیتر در صورت در خواست مشتری قابل ارایه میباشد. سری جدید آب مقطرگیر استیلمس تلفیقی از جریان آبشاری باریک آب  “Thin Falling Film” و بهریگیری  از چند ستونه تقطیر میباشد که با  افزایش تعداد ستونها میزان مصرف بخار صنعتی و آب خنک کننده به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. در دستگاه مدرن آب مقطرگیری چند ستونه استیلمس کاهش Endotoxin به میزان یک میلیون مرتبه  ( 6 log )  کمتر از آب تغذیه خواهد بود.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.