مینی چیلر اسکرال

جدول مشخصات مینی چیلر مدل SA از ظرفیت 6 تا 30 تن برودتی

جدول مشخصات مینی چیلر مدل SAL (چهار کمپرسوره اسکرال ) در ظرفیت 15 و 20 تن برودتی

وب سایت سینکو

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.