چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال سری VHH

سری VHH با ظرفیت 19 تا 676 کیلووات

چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال یا رفت و برگشتی برای نصب در فضای داخلی

کمپرسور اسکرال (R410A)

کمپرسورهای رفت و برگشتی (R290 یا HFO1234ze)

اواپراتور انبساط خشک

وب سایت ژئوکلیما

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.