چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال سری VHH

  • سری VHH با ظرفیت 19 تا 676 کیلووات
  • چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال یا رفت و برگشتی برای نصب در فضای داخلی

  • کمپرسور اسکرال (R410A)

  • کمپرسورهای رفت و برگشتی (R290 یا HFO1234ze)

  • اواپراتور انبساط خشک

وب سایت ژئوکلیما

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.