چیلر جذبی دو اثره بخار

جدول انتخاب چیلر جذبی دو اثره بخار (فشار 0.8 Mpa)

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر(جدول مشخصات در فشار­ بخار (  0.6 Mpو 0.4 Mpa) به کاتالوگ دستگاه مراجعه فرمائید.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.