چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم مدل RCP

در چيلر­های دو اثره شعله مستقيم ابارا راه كارهای مختلفی در جهت كاهش انرژی مصرفی و آلايندگی هوا استفاده شده است. تجهيز چيلر به مشعلی با سيستم كنترل بسيار پيشرفته ميزان آلايندگی را به حداقل ممكن رسانده است. همچنين با به كارگيری پمپ محلول دور متغيير اين امكان را فراهم گردیده تا در شرايط مختلف كه بار برودتی مورد نياز كم يا زياد می ­شود، دور پمپ مورد استفاده نیز كم يا زياد شده و از مصرف انرژی بيش از نياز جلوگيری شود.

جدول انتخاب چیلر مدل RCP

وب سایت ابارا

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.