چیلر مجزا با کمپرسور اسکرال سری VSE

                                                   سری VSE با ظرفیت 19 تا 611 کیلووات

                                                           

  • چیلر مجزا با کمپرسور اسکرال یا رفت و برگشتی برای نصب در فضای داخلی جهت اتصال به کندانسور هوایی مربوطه
  • کمپرسور اسکرال (R410A)
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی (R290 یا HFO1234ze)
اواپراتور انبساط خشک
Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.