چیلر مجزا با کمپرسور اسکرال سری VSE

                                                

                                                                                               

  •  VSE با ظرفیت 19 تا 611 کیلووات
  • چیلر مجزا با کمپرسور اسکرال یا رفت و برگشتی برای نصب در فضای داخلی جهت اتصال به کندانسور هوایی مربوطه

  • کمپرسور اسکرال (R410A)

  • کمپرسورهای رفت و برگشتی (R290 یا HFO1234ze)

اواپراتور انبساط خشک

وب سایت ژئوکلیما

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.