دستگاه تولید آب مقطر سرد

Thermo compressor

دستگاه ترمو کمپرسور استیلمس با قابلیت تولید آب مقطر سردبا دمای 25 درجه و فشار خروجی  1 بار در مصارف گوناگونی از صنایع ازجمله صنایع دارویی ،‌غذایی ، فیلم و الکترونیک کاربرد دارد .

مزایای دستگاه Mascarini  استیلمس در راندمان فوق العاده بالا ،‌ عمر طولانی ، ‌تعمیرات آسان و ظرفیت تولیدی 50 الی 4500 لیتر در ساعت را دارد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.