واحد دیالیز حاد CRRT

درمان جايگزين کليه به طور مداوم ( CRRT)، جهت درمان بيماران بستری در بخش مراقبت ‌های ويژه که دچار آسيب حاد کليوی شده ‌اند.

CRRT يکی از روش ‌های نوين درمان نارسايی حاد کليه است. در اين روش خون در خارج از بدن از مواد زاید مثل اوره، کراتينين و نيز آب اضافی تصفيه می ‌شود. CRRT توسط دستگاهی با 5 پمپ انجام می ‌پذيرد که به ‌دليل سرعت بسيار کند اين پمپ ‌ها تصفيه مواد زاید به آرامی و ممتد انجام می ‌پذيرد (اين عملکرد دستگاه بسيار شبيه به کارکرد کليه است). از اين روش در بيمارانی که به دليل مشکلات قلبی‌-‌عروقی، تنفسی و سپسيس با همودياليز دچار مشکل مي ‌شوند، به راحتي و بدون ايجاد عوارض می‌ توان بهره برد. در CRRT خون با کمک فيلترها و محلول ‌های بی ‌کربنات طی 12 تا 72 ساعت از مواد زاید تصفيه می ‌گردد و در بيشتر اوقات عملکرد کليه‌ ها به شرايط عادی باز می گردد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.