آئران

برند : Isoflurane

نام و شکل داروی: ايزوفلوران(AErrane)، محلول استنشاقی 100 ML

کشور تولید کننده: پورتوریکو – آمریکا

گروه دارویی – درمانی: بيهوش كننده استنشاقی عمومی

مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر بیهوش کننده ایزوفلوران به خوبی مشخص نیست. اما احتمالا این دارو از طریق دخالت در اعمال فیزیولوژیک غشاء سلول‌ های عصبی مغز، اثرات خود را اعمال می‌ کند.

موارد مصرف :
ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده برای القاء و ادامه بيهوشی مصرف می شود.

 سال شروع واردات: 2008  

فارماکوکینتیک: 
حداقل غلظت آلوئولی (MAC) ایزوفلوران هنگام مصرف با اكسيژن 1/15% و هنگام مصرف يا نيتروزاكسايد هفتاد درصد 0/5% است. ضريب توزيع خون به گاز آن 1/43 است. تا حدود 0/17% مقدار مصرف آن در كبد متابوليزه می شود. حدود 99% آن به صورت تغيير نيافته از طريق ريه‌ ها دفع می شود.زمان شروع اثر دارو سريع می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

بزرگ سالان: برای القاء بيهوشی 3-0/5% و به عنوان ادامه دهنده بيهوشی 3/5-1% تجويز می شود.

كودكان: مقدار مصرف در كودكان بايد برای هر فرد به‌ طور جداگانه‌ تعيين شود.

عوارض جانبی: تضعيف پيش رونده ی تنفس، آفت فشار خون و شل شدن عضله صاف رحم از عوارض مهم دارو می باشند.

احتیاطات:

  1. ايزوفلوران با غلظت‌ های بيهوش كننده ممكن است باعث شل شدن رحم شود.

 ايزوفلوران ضربان قلب و نبض را به ويژه در بيماران جوان‌ تر افزايش می دهد.

  1. در صورت وجود عيب كار كبد، يرقان يا آسيب كبدی ناشی از تماس قبلی با ايزوفلوران ، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

  2. در طول مصرف دارو، بررسی وضعيت تنفسی و تهويه بيمار توصيه می شود.

موارد عدم مصرف
در صورت وجود هيپرترمی بدخيم يا سابقه ی ابتلاء به آن يا درافراد مستعد نبايد مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.
رده C

تداخلات دارویی
در صورت مصرف هم زمان با داروهای مقلد سمپاتيك، ممكن است فيبريلاسيون دهليزی بروز نمايد.

در صورت مصرف هم زمان با داروهای ضد افسردگی مانند آمی تريپتيلين، ممكن است اثرات بيش تری بروز نمايد.

در صورت مصرف هم زمان با ايزوفلوران، اثرات رقابتی شل كننده ی عضلات توسط توبوكورارين افزايش می يابد.

نحوه عرضه: بطری های 100 ميلی ليتری

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.