SVP

دستگاه SYFPAC برای تولید ظروف با حجم کم

SYFPAC SVP برای تولید ویال ها و آمپول های از 0.2 میلی لیتر تا 50 میلی لیتر با استفاده از تکنولوژی (Blow-Fill-Seal (BFS

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.