SVP

دستگاه SYFPAC برای تولید ظروف با حجم کم- ویال ها

ردیف 3- SYFPAC SVP برای تولید ویال و آمپولهای از 0.2  میلی لیتر تا 50 میلی لیتر با استفاده از تکنولوژی  Blow-Fill-Seal (BFS)

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.