اندوکسان

برند : Endoxan

کشور تولید کننده : آلمان

نام و شکل دارویی: سيكلوفسفاميد  قرص mg 50 و ويال  mg200  و mg 500

گروه دارویی – درمانی: ضد نئوپلاسم – آلکیله کننده، سرکوبگر ایمنی، درمان سرطان های خونی

سال شروع واردات: 2012

مکانیسم اثر: متابولیت های سیکلوفوسفامید با آلکیله کردن DNA نئوپلاسم، این سلول ها را از بین می برد.

موارد مصرف
سرطان پستان، سر، گردن، ريه و تخمدان ; بيماری هوچكين، لوسمی لنفوستيك مزمن يا لوسمی ميلوسيتيك و لنفوبلاستيك حاد، نورو بلاستوم، رتينوبلاستوم، لنفوم های بدخيم، ميلوم مولتيبل، اختلالات شديد روماتوئيدی، ساركوم ها، ميكوزفونگوئيد، سندرم نفروتيك و گلومرولی (در كودكان)، سركوب كننده ايمنی بعد از بيوند اعضای بدن

فارماکوکینتیک
جذب: در مقادير 100 ميلی گرم يا كم تر ، تقريبا به طور كامل از دستگاه گوارش جذب می شود در صورت مصرف مقادير بيش تر (300 ميلی گرم)، تقريبا 75 درصد دارو جذب می شود.

پخش: در سراسر بدن انتشار می یابد، هر چند در بزاق دهان، عروق و مايع سينوويال، تنها مقادير بسيار كمی يافت شده است. غلظت آن در مايع مغزی- نخاعی (CSF) بسيار كم تر از آن است كه بتوان دارو را برای درمان لوسمی و مننژی به كار برد. متابوليت های فعال اين دارو حدود 50 درصد به پروتئين های پلاسما بيوند می يابند.

متابوليسم: به وسيله آنزيم های ميكروزومی كبد متابوليزه و به شكل فعال خود تبديل می شود. فعاليت اين متابوليت ها با متابوليزه شدن و تبديل آن ها به شكل غيرفعال خاتمه می يابد.

دفع: سيكلوفسفامايد و متابوليت های آن عمدتا از طريق ادرار دفع می شوند(حدود 30 – 15 درصد سيكلوفسفامايد به صورت تغيير نيافته دفع می شود) نيمه عمر حذف پل اسمايی اين دارو بين 3 تا 12 ساعت می باشد.

مقدار و نحوه مصرف 
بزرگ سالان: از راه خوراكی يا تزريق عضلانی، مقدار mg\kg 50 -40 به صورت تك دوز يا در 5-2 دوز منقسم طی 5-2 روز مصرف می شود. و به دنبال آن، مقدار نگهدارنده تعيين می شود. از راه خوراكی، مقدار mg\kg\day 5-1 به مدت 10 روز مصرف و بعد از آن، مقدار نگهدارنده تعيين می شود. دوز نگهدارنده mg\kg\day 5-1 از راه خوراكی، mg\kg 15-10 از راه تزريق وريدی هر 10-7 روز يا mg\kg 5-3 از راه تزريق وريدی دو بار در هفته است.

كودكان: از راه خوراكی مقدار mg\kg\day 8-2 يا مقدار mg\ \day 60-250 مصرف می شود (مقدار مصرف به ميزان حساسيت نئوبلاسم بستگی دارد.) مصرف خوراكی اين دارو بايد در دوزهای منقسم باشد. تزريق وريدی اين دارو يك بار در هفته انجام می گيرد. مقدار نگهدارنده mg\kg 5-2 يا mg\ 150-50 از راه خوراكی دو بار در هفته است.

عوارض جانبی:
قلبی – عروقی: اثر سمی بر روی قلب (در صورت مصرف مقادير زياد و در صورت تركيب با دوكسوروبيسين)، ترومبوفلبيت

دستگاه گوارش: بی اشتهايی، شروع تهوع و استفراغ طی 6 ساعت از مصرف دارو تداوم آن ها تا 4 ساعت بعد، التهاب مخاطی، اسهال، درد شكمی
ادراری – تناسلی: مهار عملكرد گنادها و نقص در باروری (ممكن است برگشت بذير باشد)، التهاب خون ريزی دهنده مثانه (ممكن است در 10 درصد از بيماران به دليل عدم مصرف مايعات به ميزان كافی بروز كند)، فيبروز مثانه، مسموميت كليوی
خون: كاهش فعاليت مغز استخوان (به مقدار مصرف بستگی دارد)، لكوپنی (در طی 15-8 روز تعداد گلبول های سفيد به حداقل می رسد و طی 28 -17 روز بهبود پيدا می كند)، ترومبوسيتوپنی، كم خونی
متابوليك: سندرم زيادی اسيد اوريك خون ناشی از ترشحات نا متناسب هورمون ضد ادراری (ADH) ( در صورت مصرف مقادير زياد)
ساير عوارض: ريزش برگشت پذير مو در 50 درصد از بيماران، به خصوص در صورت مصرف مقادير زياد، بدخيمی های ثانويه، تب، آنافيلاكسی، درماتيت، واكنش های افزايش حساسيت، سميت كبدی، فيبروز ريوی در دوزهای بالا

احتیاطات و موارد عدم مصرف:
زنان مردان جوان در سنين باروری، در بيماران مبتلا به نارسايی كليه يا كبد، لكوبنی، ترومبوسيتوپنی يا انفيلتراسيون سلول های بدخيم در مغز استخوان، و در بيمارانی كه اخيرا تحت راديوتراپی يا شيمی درمانی قرار گرفته اند، با احتياط مصرف شود.

تداخلات دارویی:
مصرف هم زمان با باربيتورات ها، فنی توئين و كلرال هيدراته، سرعت متابوليسم سيكلوفسفاميد، به متابوليت های سمی را افزايش می دهد. در صورت مصرف هم زمان با دوكسوروبيسين، ممكن است اثرات سمی دوكسوروبيسين بر روی قلب تشديد می شود. آلوپورينول، كلرامفنيكول، كلوروكين، ايميپرامين، فنوتيازين ها، يديد پتاسيم و ويتامين A می تواند مانع متابوليسم سيكلوفسفاميد شود.

نحوه عرضه:

قرص: هر جعبه حاوی 50 عدد قرص mg 50

ويال: هر ويال حاوی  500میلی گرم و 200 میلی گرم پودر می باشد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.