فایبا

برند : Feiba

کشور تولید کننده : اطریش

نام و شکل دارویی
کمپلکس پروترومبین فعال شده
ویال تزریقی 500 واحدی

گروه دارویی – درمانی
کنسانتره حاوی پیش سازها و فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K، ضد هموراژی

 موارد مصرف
پیشگیری و درمان در بیماران مبتلا به هموفیلی A یا B که در آنها مهار کننده فاکتور VIII یا IX ایجاد شده است.
پیشگیری و درمان خونریزی در بیماران غیر هموفیلیک که دچار مهارکننده های اکتسابی ضد فاکتورهای VIII،XI و XII شده اند.

مکانیسم اثر
فایبا با فعالیت میانبری بر روی آنتی بادی های تولید شده علیه فاکتور هشت هموستاز را برقرار می کند.

 سال شروع واردات: 2008

مقدار و نحوه مصرف
میزان 25 الی 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن . تزریق به صورت وریدی. در صورت کافی نبودن دوز اول بر حسب پاسخ بالینی بیمار، می‌توان هر 6 الی 12 ساعت، دوزهای اضافه را تجویز نمود. تجویز تک دوز بیش از 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و دوز روزانه بیش از 200 واحد به ازای هر کیلوگرم توصیه نمی‌شود.
در خونریزی های مفصلی 50 الی 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت و ادامه درمان تا زمان بهبودی علایم بالینی.
در خونریزی از غشاهای مخاطی 50 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 6 ساعت با کنترل دقیق محل خونریزی و اندازه گیری مکرر هماتوکریت. در صورت متوقف نشدن خونریزی افزایش دوز به 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 6 ساعت.
در خونریزی بافت نرم نظیر خلف صفاق 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت.
در خونریزی CNS، 100 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت. در صورت نیاز کاهش فواصل تزریق.

عوارض جانبی
انعقاد درون رگی منتشر داخل عروقی (DIC) با تجویز دوز های مکرر و بالا، انفارکتوس میوکارد، ترومبوامبولیسم، واکنش حساسیتی، افت فشار خون.
با انفوزیون سریع دارو احتمال سردرد، گر گرفتگی،تغییرات نبض و فشار خون.
احتیاطات
سرعت تزریق فایبا در ابتدا 2 میلی لیتر بر دقیقه است و در صورت نیاز رساندن تدریجی سرعت تزریق به 10 میلی لیتر بر دقیقه.

موارد عدم مصرف
وجود انعقاد درون رگی منتشر داخل عروقی (DIC)، وضعیت های هیپر فیبرینولیتیک، سابقه تروبوآمبولیسم
مصرف در بارداری و شیردهی
گروه C
تداخلات دارویی
مصرف همزمان فایبا با آمینوکاپروئیک یا ترانکسامیک اسید توصیه نمی شود.
نحوه عرضه
هر بسته شامل 1 ویال پودر لیوفیلیزه، 10 میلی لیتر آب مقطر و یک عدد

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.