استریلایزر بخار اشباع

اتوکلاو مدل FOF  :

در این مدل  از اتوکلاوهای فدگاری از بخار اشباع برای عمل استریلیزاسیون استفاده میشود. محصولاتی که در این نوع اتوکلاوها استریل می شوند عبارتند از : جامدات همانند  قطعات ماشین ،اجسام متخلخل همانند  فیلترهای غشایی و کارتریج فیلترها ، لوله های سیلیکونی ،ظروف خالی فلزی و شیشه ای ،  محلول های پر شده در آمپول ها و ویالهای  شیشه ای،  ظروف کشت میکروبی،  شستشو و استریل  رابر استاپر، استریل کردن لباس

FOF Saturated steam sterilizer+FCDV biodecontamination unit

 

 

FOF Steam Sterilizer + FCTS Sterility test cabinet

FOF Steam Sterilizer + FCTS Sterility test cabinet 2

FOF Steam Sterilizer 2

FOF Steam Sterilizer 3

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.