هولوکسان

 برند : Holoxan

کشور تولید کننده : آلمان

نام و شکل دارویی: ایفوسفاماید ویال 1گرم ، 2 گرم

گروه دارویی – درمانی : ضد نئوپلا سم

سال شروع واردات: 2012

مکانیسم اثر: ضد نئو پلا سم– آلکیله کننده، سرکوبگر ایمنی

موارد و مقدار مصرف

خط اول درمان سارکوم بافت نرم

خط دوم درمان عود لنفوم، سرطان ریه، سرطان پروستات

سرطان بيضه: ( به همراه ساير داروهای آنتی نئوپلاستيك به عنوان خط سوم درمان كموتراپی)، سرطان ريه، هوچكين و لنفوم بدخيم، سرطان گاستريك و پانكراس، كارسينوم پستان، لوسمی لنفوسيتيك حاد و مزمن، كارسينوم تخمدان و ساركوم ها

فارماکوکینتیک

جذب: به صورت وريدی مصرف می شود.

پخش : دارو به همراه متابوليت های خون از سد خونی – مغزی عبور می كند.

متابوليسم: حدود 50 درصد در كبد متابوليزه می شود.

دفع: آيفوسفاميد و متابوليت های آن عمدتا از طريق ادرار دفع می شوند. نيمه عمر حذف پلاسمايی اين دارو 7 ساعت برای دوزهای g\ 2.4 -1.6 و حدود 15 ساعت برای تك دوزهای g\ 5 – 3.8 می باشد.

عوارض جانبی
اعصاب مركزی: لتارژی و اختلال شعور، كما، عدم تعادل، نارسايی عملكردی عصب كرانيال ، ساكيوز به همراه افسردگی، توهم، تشنج، خواب آلودگی

قلبی – عروقی: فلبيت
دستگاه گوارش : تهوع و استفراغ
ادراری- تناسلی: التهاب خون ريزی دهنده مثانه، مسموميت كليوی، سوزش ادرار، تكرر ادرار، خون در ادرار.
خون: لكوپنی، ترومبوستو پنی، سركوب مغز استخوان
كبدی: نارسايی كبد
پوست : ريزش مو
متابوليك: اسيدوز متابوليك
ساير عوارض : ريزش مو

احتیاطات
نارسايی كبد و كليه، كاهش عملكرد مغز استخوان (گرانولوسيتوپنی)، متاستاز مغز استخوان، راديوترابی قلبی، درمان با ساير داروهای سايتوتوكسيك.

موارد عدم مصرف
حساسيت مفرط به دارو، بارداری، سركوب شديد مغز استخوان

مصرف در بارداری و شیردهی توصيه نمی شود.

تداخلات دارویی
مصرف هم زمان با فنوباربيتال، فنی توئين و كلرال هيدراته ممكن است با القای آنزيم های ميكروزومی كبد، موجب افزايش فعاليت ايفوسفاميد و تبديل آن به شكل فعال شود.

نحوه عرضه
هر ويال حاوی g 2 وg1 پودر می باشد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.