لیبل زن

انواع دستگاه های لیبل زن Innoket که امکان الصاق انواع لیبل روی ظروف به اشکال مختلف را در خطوط تولید و بسته بندی محصولات غذایی و بهداشتی فراهم می آورد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.