Innopas

پاستوریزاتورهایی با ظرفیت های مختلف برای پاستوریزه کردن محصولاتی نظیر آب میوه و ماء الشعی. 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.