واحد شربت سازی

Innopro شامل انواع دستگاه های مورد استفاده در واحد شربت سازی کارخانجات نوشابه سازی نظیر کربو میکسر، فیلتر پرس، فیلترهای شمعی و تانک های حل شکر، مبدل های حرارتی و دیگر تجهیزات مورد استفاده در فرآیندهای مختلف.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.