مولد بخار خالص

سیستم مولد بخار تمیز کمپانیStilmas   منطبق با  آخرین  استانداردها  و  و فارماکوپه های بین المللی  طراحی و  ساخته می شود.  نکته مهم در تولید بخار خالص و نیز آب مقطر  ، به حداقل رساندن  میزان  endotoxin  موجود در بخار و آب مقطر تولیدی است. مزیت چشمگیر دستگاه  مولد  بخار تمیز کمپانی Stilmas ، قابلیت آن  در  کاهش  مقدار endotoxin  تا حد  یک میلیون مرتبه  کمتر  (log 6)  در مقایسه  با مقدار Endotoxin موجود در آب  ورودی به  مولد بخار می باشد. .سیستم مولد بخار تمیز هم با بخار صنعتی و هم با آب داغ میتواند گرم شود . در طراحی دستگاه مولد بخار خالص می توان یک سیستم گاززدایی برای آب ورودی در نظر گرفت یا می توان یک سیستم گاززدایی داخل محفظه تبخیر قرار داد که این روش بنام کمپانی Stilmas ثبت  شده است .

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.