تانک

تانک های شرکت Olsa منطبق با سخت گیرانه ترین دستورالعمل های cGMP طراحی و تولید شده است و بسته به نیاز مشتری از ظرفیت 25 الی 12000 لیتر ارائه می گردند.

Storage tank Olsa

Tank Olsa

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.