تانک

تانک های شرکت Olsa منطبق با سخت گیرانه ترین دستورالعمل های GMP طراحی و تولید شده است و بسته به نیاز مشتری از ظرفیت 25 الی 12000 لیتر ارائه می گردند.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.