مخلوط کن های تحت خلاء

مخلوط کن های تحت خلاء Olsa جهت استفاده در صنایع شیمیایی ، آرایشی و یا دارویی با ظرفیت های مختلف می باشند.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.