داروسازی ابوریحان

سیستم تصفیه آب (RO + EDI) ظرفیت 2500 لیتر بر ساعت دستگاه مولد بخار 1080 کیلوگرم بر ساعت
Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.