دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

4 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 500 تن برودتی 4 دستگاه برج خنک کننده

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.