سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی – اصفهان

سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی - اصفهان

81 دستگاه هوارسان

 

2 دستگاه چیلر تراکمی اسکرال هواخنک به ظرفیت کل 80 تن برودتی

 

300 دستگاه فن کویل

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.