مجتمع تجاری تفریحی کوروش

مجتمع تجاری تفریحی کوروش

سیستم MRV همراه با پنل های سقفی توکار و سقفی چهار طرفه به ظرفیت 185 تن تبرید

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.