مجتمع تجاری میلاد نور

مجتمع تجاری میلاد نور

2 دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار به ظرفیت کلی 1600 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.