مجتمع مسکونی آماتیس

مجتمع مسکونی آماتیس

2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 530 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.