مجتمع مسکونی رسا(پارسیا)

مجتمع مسکونی رسا(پارسیا)

1 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم مدل DF-331H3 به ظرفیت کلی 331 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.