مجتمع مسکونی ویولت گاردن

مجتمع مسکونی ویولت گاردن

2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم مدل DF-346H3 به ظرفیت کلی 728 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.