هتل اسپیناس پالاس

هتل اسپیناس پالاس

2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 826 تن برودتی

 

2 دستگاه برج خنک کننده

 

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.