کارخانه زمزم تهران خط پرکن نوشابه گازدار

کارخانه زمزم تهران> خط پرکن نوشابه گازدار

یک خط پرکن نوشابه گازدار با ظرفیت 24.000 بطری در ساعت در شرکت زمزم تهران (2009) (1388)

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.