خانواده ای برای حمایت

کانون هموفيلی ايران همايشی را به مناسب روز جهانی هموفيلی در روزهای 27 و 28 ارديبهشت ماه در مركز همايش های بين المللی پژوهش گاه صنعت نفت در تهران برگزار کردند که هر ساله برای اين روز و به منظور همسان سازی تلاش های بی وفقه ی انجمن هايی كه به حمايت از مبتلايان به اين بيماری خاص می پردازند شعاری در نظر گرفته می شود.

در سال 2015 فدراسيون جهانی هموفيلی با طرح شعار «خانواده ای برای حمايت» Building a family of support تلاش نموده است تا ضمن معرفی انواع خانواده هايی که بيماران هموفيلی عضوی از آن ها محسوب می گردند، از کليه انجمن های هموفيلی در سراسر جهان نيز دعوت نمايد تا با توجه به تعريفی همه جانبه از خانواده، نسبت به تشکيل خانواده هايی که بيماران می توانند عضوی از آن ها باشند، اقدام نموده و بدين وسيله از ظرفيت اين خانواده‌ ها برای بهبود شرايط زندگی بيماران هموفيلی بهره برداری لازم به عمل آيد.

بر اين اساس، طرح پوستر امسال اين فدراسيون طرح درختی است که در آن به ارثی بودن بيماری اشاره غير مستقيم گرديده و اهميت شجره در انواع اختلالات انعقادی خانواده، در شاخه های آن به صورت نمادين به تصوير کشيده شده است.

در اين همايش بسياری از اساتيد، پرستاران و ساير مسولين مرتبط و مطرح کشور از 53 مرکز دانشگاهی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله آقای دکتر ديناروند حضور داشتند و سخنرانی های ويژه‌ ای در رابطه با مبحث اصلی اين گردهمايی که عبارت بود از دست آوردها، چالش ها و افق های پيش روی درمان در بيماران هموفيلی، توسط برخی از آنان انجام شد.

در پايان برنامه با برپايی جشن مخصوص بيماران و خانواده های ايشان به صورت نمادين از پزشکان و پرستاران مدعو خواسته شد تا با روپوش‌ های سفيدی که از طرف شرکت کار و انديشه تهيه شده و منقش به آرم بکستر و کانون هموفيلی بودندحضور به هم رسانند.

از آن جايی که شركت كار و انديشه به نمايندگی از كمپانی بكستر همواره در صدد است تا گام های مثبتی در جهت ارتقا دانش پزشکی کشور و حمايت از بيماران بردارد، از تمامی پزشکان، پرستاران و مسئولين دفاتر كانون هموفيلی استان ها دعوت به عمل آورد تا با حضور در غرفه کمپانی بکستر و انجام مباحث لازم در رابطه با داروهای فايبا و فاكتور هشت اين كمپانی كه از داروهای اساسی در درمان هموفيلی می باشند در مسابقه ای که برای مدعوين حاضر در غرفه در نظر گرفته شده نيز شرکت نمايند. در پايان همايش به قيد قرعه به 5 نفر جوايزی اهدا گرديد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.