شهرام ناظری-بیماران مهاباد

استاد شهرام ناظری که همواره در انجام امور خیریه پیش قدم بوده، در این راه گام دیگری برداشت و پروژه کمک به بیماران جذامی شهر مهاباد را رقم زد. طی جلسه ای  که در حمایت از بیماران جذامی شهر مهاباد و به همت استاد ناظری با حضور شرکت کار و اندیشه و تعدادی از هنرمندان برگزار شد، ایشان با تاکید بر لزوم رسیدگی به محرومان و بیماران نیازمند جامعه و مدیریت بر درمان آنان گفت: «بیماران جذامی مهاباد دچار یک نوع مظلومیت مضاعف هستند، از این رو وظیفه خود دیدم و تصمیم گرفتم به نیازمندان این منطقه بیش تر کمک کنم و بخشی از عواید کنسرت هایم را به این قشر اختصاص بدهم.»

گفتنی است شرکت کار و اندیشه پیش از این نیز با حضور شهرام ناظری و در پی آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، که به سوختگی چندین دانش آموز دختر منجر شده بود، کنسرتی را برگزار کرد و عواید آن را برای کمک به دانش آموزان حادثه دیده اختصاص داد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.