هفتمین دوره مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هفتمين دوره مسابقات ملي بتن در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه،‌ 16و17 ارديبهشت ماه 1393 در دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور 48 تيم دانشجويي در سه گرايش بتن سبز (سازگار با محيط زيست)، ‌بتن سبك سازه اي، بتن سبك غيرسازه اي برگزار گرديد.

گروه مهندسي و مديريت ساخت دانشكده مهندسي عمران در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي كشور و به منظور توسعه و گسترش علوم فني و مهندسي و بالا بردن سطح علمي و تجربيات فني دانشجويان مهندسي عمران در زمينه ي ساخت بتن و اجراي سازه هاي بتني از سال 1386براي نخستين بار در كشور مسابقات ملي بتن را در دو گرايش بتن سبك سازه اي و بتن سبك غيرسازه اي به صورت دو مرحله اي برگزار كرده است.

هدف از اين مسابقات افزايش تجربيات و ارزيابي توان علمي و فني دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور در زمينه ساخت بتن در شرايطي نزديك به شرايط كارگاهي مي باشد.

با توجه به ضرورت ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و صنايع در زمينه هاي تحقيقاتي مختلف جهت پيشبرد اهداف علمي دانشگاه ها و جذب حمايت هاي صنعتي، اين مسابقات با ايجاد شرايط مناسب جهت حضور تيم هاي صنعتي بستري مناسب براي ارتباط بين دانشجويان و صنايع وابسته به بتن ايجاد كرده است. توجه به اين موضوع زمينه ي كاربردي تر كردن هر چه بيشتر علوم، فنون و تكنولوژي براي دانشجويان و صنايع را ايجاد مي كند.

در هفتمين دوره مسابقات ملي بتن 48 تيم حضور داشتند که 20 تيم در بخش بتن سبز، 15 تيم در بخش بتن سازه اي و 13 تيم در بخش بتن غيرسازه‌ اي با يکديگر به رقابت پرداختند.

مراسم اختتاميه و اهداي جوايز اين مسابقه 27 ارديبهشت ماه در محل آمفي تئاتر دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار و جوايز تقديم برندگان گرديد كه شركت كار و انديشه هر ساله حامي برگزاري اين دوره از مسابقات مي باشد.

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.