هفتمین دوره مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هفتمين دوره مسابقات ملی بتن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه،‌ 16و17 ارديبهشت ماه 1393 در دانشگاه صنعتی امير كبير با حضور 48 تيم دانشجويی در سه گرايش بتن سبز (سازگار با محيط زيست)، ‌بتن سبك سازه ای، بتن سبك غيرسازه ای برگزار گرديد.

گروه مهندسی و مديريت ساخت دانشكده مهندسی عمران در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی كشور و به منظور توسعه و گسترش علوم فنی و مهندسی و بالا بردن سطح علمی و تجربيات فنی دانشجويان مهندسی عمران در زمينه ی ساخت بتن و اجرای سازه های بتنی از سال 1386برای نخستين بار در كشور مسابقات ملی بتن را در دو گرايش بتن سبك سازه ای و بتن سبك غير سازه ای به صورت دو مرحله ای برگزار كرده است.

هدف از اين مسابقات افزايش تجربيات و ارزيابی توان علمی و فنی دانشجويان دانشگاه های سراسر كشور در زمينه ساخت بتن در شرايطی نزديك به شرايط كارگاهی می باشد.

با توجه به ضرورت ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و صنايع در زمينه های تحقيقاتی مختلف جهت پيش برد اهداف علمی دانشگاه ها و جذب حمايت های صنعتی، اين مسابقات با ايجاد شرايط مناسب جهت حضور تيم های صنعتی بستری مناسب برای ارتباط بين دانشجويان و صنايع وابسته به بتن ايجاد كرده است. توجه به اين موضوع زمينه ی كاربردی تر كردن هر چه بيش تر علوم، فنون و تكنولوژی برای دانشجويان و صنايع را ايجاد می كند.

در هفتمين دوره مسابقات ملی بتن 48 تيم حضور داشتند که 20 تيم در بخش بتن سبز، 15 تيم در بخش بتن سازه ای و 13 تيم در بخش بتن غير سازه‌ ای با يکديگر به رقابت پرداختند.

مراسم اختتاميه و اهدای جوايز اين مسابقه 27 ارديبهشت ماه در محل آمفی تئاتر دانشكده عمران دانشگاه صنعتی امير كبير برگزار و جوايز تقديم برندگان گرديد كه شركت كار و انديشه هر ساله حامی برگزاری اين دوره از مسابقات می باشد.

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.